6" Water Bong Yellow Smoke (1 Count)

  • 6 Inch Water Bong 
  •  Yellow Smoke
  • 1 Count
  • Flower Bowl